Początkowej Fazie

Oferujemy wsparcie w początkowej fazie realizacji projektu w zakresie

  • Prac nurków oraz prace z użyciem podwodnego sprzętu zdalnie sterowanego
  • Wykrywania niewybuchów oraz ich usunięcie (UXO)
  • Przygotowywania raportów środowiskowych
  • Modelowania 3D
  • Zarządzania danymi cyfrowymi

 

Iść do Procesu Budowyarrow_next